Лизинг

Може да закупите козметично оборудване на ЛИЗИНГ само от нашия магазин.

Одобрението става до 15 минути след попълване на специален въпросник. 

Задължителни условия на Ти Би Ай Банк:

  • На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 100 лв.

  • Навършени 18 години

  • Клиентът да няма просрочени задължения по минали и настоящи кредити

Клиентът получава оборудването веднага след одобрението. Изплащането на лизинга става чрез вноски към Ти Би Ай Банк.

Оскъпяване 20% на година. Без такси