Цинк – металът на живота-част 2

 

Част I:  Цинкът – Основен елемент във физиологичните процеси

Част II:  Заболявания свързани с дисбаланс на цинк в организма

Взаимодействие на цинк с други елементи в храната

Излишъкът на цинк в организма води до дефицит на мед, тъй като цинкът може да инхибира стомашно чревното съдържание на мед.

Излишният цинк стимулира затлъстяването и свързаните с него заболявания при юношите. Миелоневропатията при някои пациенти е официално призната за “синдром на цинково претоварване”. Хиперцинкемията е основен метаболитен проблем, като дефицитът на мед е вторично явление.

Continue reading “Цинк – металът на живота-част 2”

Сподели в: