Киселинно натоварване на тялото – част 2

Киселинното натоварване на тялото – ново измерение в храненето или неправилното хранене – причина за хронично подкиселяване на организма

Част II

Резюме от доклада за IV-ти руски конгрес на педиатрите. Октомври 2005г. Терещенко Н.П.

Как тялото контролира нивото на киселинност?

При дълготрайно отклонение от равновесието в посока на киселинност, скелета като депо на калций и магнезий, може да участва в компенсаторни процеси за поддържане на киселинно-алкалния баланс в организма.

Тялото не позволява покачването на рН на кръвта извън определените граници. Но това се постига с цена и жертва от страна на скелета. За постигане на алкалност, от костите се  отмиват алкалните буфери – калций и магнезий. По данни на последните научни изследвания, костите първоначално губят магнезий, а след това калций. Това води до ускоряване развитието на остеопороза. Разрушаване на мускулите. Хронична умора и болки в мускулите вече се наблюдава в по-ранна възраст. Костна и мускулна слабост, което води до влошаване на състоянието на ставите. Киселата реакция на урината създава идеални условия за образуване на камъни в бъбреците. Това има характера на епидемия. Хроничното нарушаване на бъбречната дейност води до развитието на възпалителни процеси и бъбречна недостатъчност. Continue reading “Киселинно натоварване на тялото – част 2”

Сподели в:

Киселинно натоварване на тялото – част 1

Киселинно натоварване на тялото – ново измерение в храненето или неправилното хранене – причина за хронично подкиселяване на организма

Част I

(Резюме от доклада за IV-ти руски конгрес на педиатрите. Октомври 2005г. Терещенко Н.П.)

Какво е киселинно-алкален баланс или рН?

Ние сме свикнали да изчисляваме храните от страна на съдържание на калории, протеини, въглехидрати, мазнини, витамини и други. Но всеки продукт има и един друг основен показател – киселинно натоварване (КН) на храна. Тъй като алкално-киселинният баланс има значително въздействие върху всички биохимични процеси в организма, той се явява важен параметър. Каквo представлява киселинно-алкален баланс или (рН)? Това е съотношението на киселинност и алкалност в какъвто и да е разтвор и показва броя на водородните атоми в разтвора. Continue reading “Киселинно натоварване на тялото – част 1”

Сподели в: